*********************
Gaib ka matlab hai jo kal
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬hone waala hai
(Future),
jo chupi huwi chiz,
.
Jo aane waali hone
wali chizo ki khabar de use gaib
kehte hain,
.
Jo diwar ke piche chupi
huwi chiz baata daena ause gaib
kehte hai,
.
Allah Paak Aapne Nabi(Alayhis
Salaam) k Ilm-E-Gaib pe Quran Majid
mein Parah 3, Surah Al Imraan, Ayat
Number 279 mein Irshad farmaata
hai,
.
TARJUMA KANJUL EMAAN:
.
“Aur Allah ki Shaan yeh Nahi ki ae
Aam logon Tumhe Gaib Ka Ilm dae
de,
.
Haan Allah chune laeta hai Aapne
Rasulo se Jisse chahe,
.
Toh Imaan lao, Allah aur Iske Rasulo
par.”
.
Tafsir Number : 353:
.
Rasul-E-Kareem(Sal lal lahu Ta’ala
Alayhi wa Sallam) ne farmaaya,
.
“Khalkat aur Padaish se pehle jab ki
meri Ummat Mitti ki shakl mein thi,
.
Us waqt woh mere saamne Aapni
Surato mein paish ki gaayi jaise ki
Hazrat Adam(Alayhis Salaam) par
paish ki gaaye aur mujhe ilm diya
gaya,
.
Ki kaun mujhpar Imaan layega,
.
Kaun kufr karega, Yeh
khabarMunafiqo(Jo Muslemaan hone
ka dawaa karte hai lekin asliyat mein
muslemaan hote nahi) ko pahuchi toh
unhone bada Aet’raaz farmaaya,
.
“K Muhammad Mustafa(Sal lal lahu
Ta’ala Alayhi wa Sallam) ka gumaan
hai ki woh yeh jaante hai ki jo log
Abhi paida na huwe un mein se
kaunun par Imaan layegein,
.
Aur kaun kufr karegein Ba-wajood yeh
k hum unke saath hai woh hummein
nahipehchante.”
.
Is par Sayyedna Aalam(Sal lal lahu
Ta’ala Alayhi wa Sallam) ne mimbar
par kayam farmakar Allah Ta’ala ki
humdo Saana k baad farmaaya,
.
“un logon ka kiya haal hai jo mere
Ilm mein Ta’an(Taana) karte hai.
.
Aaj se Qayamat tak jo kuch hone
waala hai is mein se koicheez aisi
nahi hai Jiska tum mujhse sawaal
karo aur mein tumhe Iski khabar na
de doon.
.
Abdullah Bin Hazafah Sehmi ne
khade hokar kaha,
.
Mera Baap kaun hai Ya Rasul Allah ?
.
Aapne Farmaaya:
.
“Hazafah”
.
Fhir Hazrat Umar(Razi Allahu Anhu)
khade huwe aur unhone kaha Ya
Rasul Allah (Sal lal lahu Ta’ala
Alayhiwa Sallam) hum Allah ki
Rabbubiyat par Razi huwe,
.
Islaam k deen hone par Raazihuwe,
.
Quraan k Imaam hone par Raazi
huwe,
.
Aap k Nabi hone par Raazi huwe,
.
Hum Aapse Muafi chahte hai.
.
Huzur(Sal lal lahu Ta’ala Alayhi wa
Sallam) ne farmaaya,
.
Kiya tum Baaz Aoge,
.
Kiya tum baaz Aaoge,
.
Fhir Mimbar par se uttar aaye,
Us par Allah Ta’ala ne yeh Ayaat
Nazil farmaaye.
.
Is Hadis se sabit huwa ki Huzur (Sal
lal lahu Ta’ala Alayhi wa Sallam) ko
Qayamat tak ki Tamam cheezo ka Ilm
aata farmaayagaaya hai aur Huzur
(Sal lal lahu Ta’ala Alayhi wa Sallam)
k Ilm-E-Gaib mein ta’an
karnaMunafiqo ka kaam hai.
.
(Tafsir-A-Khazanul Irfaan)
.
Hazafah ek charwaha tha,
.
Yeh baat Abdullah bin Hazafah Sehmi
ko pasand naahi aaye kiyunki uska
baapBada Raese tha,
.
Jab usne ghar mein ja kar Aapni maa
se yeh waqiya bayaan kiya toh uski
maa ne Huzur (Sal lal lahu Ta’ala
Alayhi wa Sallam) k ilm gaib ko sahi
tehrate huwe bataya ki uska baap is
layak nahi thaki uske saath woh
sohbat(sex) kare,
.
Is liye usne ek charwahe se mue
kaala karwaaya jisse Abdullah Bin
Hazafah sehmi paida huwa.
.
Kuch Munafiq aaj bhi hai jo Quraan k
galat tarjuma(Translation) dikha kar
log’on ka Imaan kharab karte hai,
.
Allah Hum Muslemaano ko inse
bachaaye,
Ameen
.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥DEKHLO
MERE NABI ILME GAIB JANTE HAIN YA
NAHI
► ILM E GAIB ◄
======================
»»► Huzur Ne Farmaya Khuda Ki
Qasam
Tumhara Ruku Or Khushu Mujh Se
Chhupa
Nahi, Mai Peeth K Piche Bhi Dekhta
Hu.
[BUKHARI Vol-1,Page-99]
======================
»»► HADEES:
Huzur Ne Ek Martaba MAKHLUQ Ki
Paidaish Se Jannatiyon Ki Manzil Or
Jahannamiyon Ka Thikana Tak Bata
Diya
[BUKHARI Vol-1,Page-453]
======================
»»► ILM E GAIB QURAN SE:
GAIB Ka Jan’ne Wala(ALLAH) To Apne
GAIB Par Kisi Ko Musallat Nhi Karta
Siwaye
Apne Pasandida Rasulon ke.
[Para-29 Ruku-12 Aayat-26]
======================
»»► QURAN KI DALIL Huzur K ILMe
GAIB
Par:
Or Ye NABI GAIB Batane Me Bakhil
(kanjus)
Nahi.
[=Para-30,SurahTakwir, Aayat-24]
ILM Hai TAB TO KANJUS NaHI
=====================
»»► ILME GAIB KI QURAN SE DALIL:
Aur Tumhe (Huzur ko) Sikha Diya Jo
Tum
Nahi Jante The
Is Aayat Se Ilme Gaib Sabit Hua
==================
»»► Huzoor SALLALLAHU Alaihi
wasallam
Par Tamam MAKHLOOQ Hazrat Aadam
Se
Qayamat Tak Pesh Ki Gai AapNe Un
Sab Ko
Pehchan Liya
[Nasimur Riyaz Page-158]
===================
»»► QURAN:
Aur Allah Ki Ye Shan Nhi Aye Aam
Logon
Tumhe Gaib Ka ILM De Haan Wo
Chun Leta
Apne Rasulon Me Se Jise Chahe
[Para:4 Ruku:9 Aayat:179]
==================
»»► Hazrat Anas (Radiallahu Anhu)
Kehte Hain:
Ek Din Huzoor (Sallallahu Alahi
Wasalam) Ne
Namaz Parhai Jab Parh Chuke, Hamari
Taraf
Mutawajja Ho Kar Farmaya:
Ae Logo! Main Tumhara Imam Hun,
Ruku’o
Sajood’o Qayam Or Namaz SePhirne
Main
Mujh Par Sabqat Na Karo Ke Main
Tum ko
Aage Or Peeche Se Dekhta Hun.
(Muslim Jild#1 Page# 228)
»»►”Imam Mujahid”Hazrat Ibne Abbas
(Radiallahu Anhu)
Ke Khas Shagird The FarmateHai;
“Munafiqen Mein Se Ek Skakhs Ne
Kaha
Muhammad Gaib Kiya Jane”
{Al Manshoor Fee Al tafseer
Almaasoor Jild;65 Page;230}
===================
►Is Per Allah Farmata Hai;
►”Aur AAYE MEHBOOB!! Agar In Se
Pucha Jaye
To KahenGe Ke Hum To Youn He
Hansi
Khel Kar Rahe The Tum Farmao Kiya
Allah
Aur Is Ke Aayato Aur Is Ke Rasool Se
Hanste
Ho, Bahane Na Banao,Tum Kafir Ho
chuke
Muslman Hokar”
{Surah Tooba Aayat;65,66}
==============
KYA IN AAYATO KO DEKHNE AUR
PARHNE
KE BAAD BHI HUM AAQA SALLALLAHU
ALAIHI WASALLAM KI SHAAN SEMUH
PHER SAKTE HAI.??
KHUDA WAND NE AALAM ne farmaa
diya “JO NABI KA NAHI WO HAMARA
NAHI”
»»► »»► »»► »»► »»►»»►»»►»»► »»► »»
YA RASOOLALLAH
Aur Koi Gaib Kya,
Tumse Niha Ho Bhala,
Jab Na Khuda hi Chupa,
Tum Pe Karodo Durood…
●●►”Hazir o Nazir”◄●●SAWAL : Allah
ke siwa koi hazir nazir nahi.
Jawab:- Ye bata is waqt kya shaitan
tuje dekh aur sun raha hai
saval:- Muskurakar kehta hai haa
javab:- Agar tu kamre main band ho
jaye tabhi wo dekhega aur sunega?
Saval:- Haa
javab:- Agar tu hawa main chala jaye
aeroplane main tabhi?
Saval:- Haa
javab:- Agar tu zameen ke 100 feet
neeche chalajaye to saval:-Haa
javab:- Iblees pe tera Imaan hai aur
Allah ke Nabi Sallallahu Alyhi Wa
Sallam par nahi ?
Jab tera dada dekh sun sakta hai har
jaga to Allah ke Nabi kyun nahi ?
(Sallallahu Alyhi Wa Sallam)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓
HAAZIR O NAAZIR IN QURANE PAAK
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓
Aayat#1:
“Ae GAIB ki khabren Bataney waaley
beshak hum ne tum ko bheja Haazir
O Naazir aur khushkhabri deta aur
Dar sunata, aur ALLAH ki taraf us k
hukum se bulaata aur chamka deney
waala Aaftaab”..
(Parah: 22, Surah Al Ahzaab, Aayat:
46)
=============== ===============
Aayat# 2:
“Aur baat yun hi hai k humne tum ko
sab Ummatiyon main afzal kiya, k tum
logon par Gawah ho, aur yeh RASOOL
tumharey Nigehbaan aur Gawah”..
(Parah#2, Surah Baqarah, Aayat# 143)
=============== ===============
Aayat# 3:
“To kesi hogi jab hum har Ummat se
ek Gawah laaen aur Ae Mehboob tum
ko unsab par Gawah O Nigehbaan
bana kar laaen”..
(Parah#5, Surah#4, Aayat#41)
=============== ===============
Aayat#4:
“Beshak tumharey pass tashreef lae,
tum main se woh RASOOL jin par
tumhara Mushqat parna Giraa’n
hai”..
(Parah#11, Surah#9, Aayat#128)
=============== ===============
Aayat#5:
“Aur Agar Jab vo Apni Jano par zulm
kare, To Ae Mehboob tumhare Huzoor
hazir hon aur phir Allah se maafi
chahein Aur Rasool unki shafa’at
farmae to Zarur Allah ko bohot
Taubakabul karne wala Meherbaan
Paaein”
[Surah Nisa Verse.64]
=============== ===============
Aayat#7:
“Aur ALLAH ka kaam nahin k Azaab
karey, jab tak Ae Mehboob tum in
main Tashreef farma ho”..
(Parah#9, Surah#8, Aayat#33)
Yaani Azaab-E-ILAAHI is liyenahin
aata k in main AAP (ALEH SALAM)
Mojood hain, aur Aam Azaab to
Qayaamttak kisi jagah bhi na
Aaweyga, is se maaloom huwa k
HUZOOR (ALEH SALAAM) Qayaamat
tak har jagah Mojood hain, Balkey
ROOH-Ul-Bayaan main Faramya hai k
HUZOOR (ALEH SALAM) Har Saeed O
Shaki k saath rehtey hain..
=============== ===============
Aayat#8:
“Jaan lo tum sab main RASOOL ALLAH
(ALEH SALAAM) Tashreef farma hain”..
(Parah#26, Surah#49, Aayat#7)
Yeh khitaab tamaam Sahaba-E-Karaam
se kiya gaya tha, aur Sahaba-E-
Karaam to Mukhtalif jagah rehtey the,
Maaloom huwa k HUZOOR
(ALEHSALAAM) sab jagah in k Pass
the..
=============== ==============
Aayat#9:
“Aur isi tarah hum Ibrahimko
dihkatey hain, Saari Baadshahi
Aasmanon aur Zameenon ki”
(Parah#7, Surah#6,
Aayat#75)1.HADEES-E-PAAK;
HAZARAT IMRAN BIN HUSAIN
Radiyallahu Anhu
se Rivayat hai ke NABI KAREEM
SALLALLAHU TA’ALA ALAIHI WA
AALIHI WA SALLAM ne Farmaya;
“ALI MUJHSE hai aur MAI Unse hu
aur woh
Har Iman wale ke Yaar MADADGAAR
hai”
[“MISHKAAT”JILD:3
SAFHA:243HADEES:5829 FASL:2
BAAB:Baabu Manaqibi Aliyyibni Abi
Taalib]
2.HADEES-E-PAAK;
“Qiyamat ke Roz Suraj logon ke
Qareeb Aa jaega,Yaha tak ke Paseena
Nisf Kaano Tak Pahunch Jaega woh Isi
haalatme Log HAZRAT AADAM
ALAIHISSALAM se Istigaasa karenge
Phir HAZRAT MOOSA ALAIHISSALAM
seaur Aakhir me HUZOOR NABI
AKRAM SALLALLAHU TA’ALA ALAIHI
WAAALIHI WA SALLAM se Madad
Talab karenge”
(“SAHIH BUKHARI”kitab-uz-Zak-aat
JILD:2 SAFHA:536 HADEES:1405)
kya Qiyamat me shirk hoga Ma’az
ALLAH ????
3.HADEES-E-PAAK;
“Hazrat Rabi Bin Ka’ab
AslamiRadiyallahu Anhu Bayan karte
hai MaiRaat ko HUZOOR NABI AKRAM
SALLALLAHU TA’ALA ALAIHI WA
AALIHI WA SALLAM ki khidmat-e-
Aqdasme Raha karta tha aur AAP
SALLALLAHU TA’ALA ALAIHI WAAALIHI
WA SALLAM ke Istinja aur Wuzu ke
Liye Paani LaataAik Martaba AAP
SALLALLAHU TA’ALA ALAIHI WA
AALIHI WA SALLAM ne Mujhe
Farmaya;
Maango kya Maangte ho Maine Arz
kiya:
Mai AAP se Jannat ki Rafaqat
Maangtahu,AAP SALLALLAHU TA’ALA
ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM ne
Farmaya;
Ab tum kasrat-e-Sujoodse Apne
Muamle me MERI Madad karo”
(1.”SAHIH MUSLIM”kitabus
Salat,Baab:Fadlis Sujood… JILD:1
SAFHA:353 HADEES:489.
2.”SUNAN-E-ABU DAUD”kitabus Salat,
JILD:2 SAFHA:35 HADEES:1320.
3.”SUNAN-E-NASAAI”Baab:Fadlis
Sujood, JILD:2 SAFHA:227
HADEES”1138.)
ASHI’ATUL LAM’AAT me Isi HADEES ke
Tahat hai;
“SARKAR SALLALLAHU TA’ALA ALAIHI
WA AALIHI WA SALLAM ne Farmaya;
“ke Maango! Isme kisi khaas Matlab
ki Takhsees nahi ki isse Malum hota
hai ke Saarekaam HUZOOR
SALLALLAHU TA’ALA ALAIHI WA
AALIHI WA SALLAM ke Dast-e-Izzat wa
Quwwat me hai AAP SALLALLAHU
TA’ALA ALAIHI WAAALIHI WA
SALLAMJo Chaahe Jise Chaahe Apne
PARVARDIGAAR AZZAWAJAL ke Izn se
Ata Farmaae”
(ASHI’AT-UL-LAM’AAT,kitabus
Salaat,Baab us Sujood… JILD:1
SAFHA:425,Musannif:Shaikh Abdul
Haqq muhaddis Dehalvi 1052 hijri
Mutawaffa)
Dam hai to Shaikh-e-Muhaqqiq par
lagae koi shirk fatwa??? ye shirk
nahi…
HADEES-E-PAAK;
“Hazrat Abu Is’haaq Qurashi
Radiyallahu Anhu Bayan karte hai ke
Yaha MADEENA MUNAWWARA me
Hamaare paas Aik Aadmi tha Jab
wohkoi Aisi Buraai Dekhta Jise woh
Apne Haath se Rokne ki Taaqat Nahi
Rakhta tha to woh HUZOOR NABI
AKRAM SALLALLAHU TA’ALA ALAIHI
WA AALIHI WA SALLAM ki Qabr-e-
Anwar ke Paas Aata aur Arz karta;
AE SAHIB-E-QABR ! AAP ke Dono
Rufaqa ! aur Ae Hamaare Madadgaar
kaash AAP hamaari Nazr-e-karam
farmaae”
(BAIHAQI FI”SHU’BUL IMAN”JILD:3
SAFHA:495 HADEES:4177)
HADEES-E-PAAK;
“Hazrat Maalik Daar Radiyallahu
AnhuRivayat karte hai ke HAZRAT
UMAR BIN KHATTAAB Radiyallahu
Anhu ke Zamana me Log Qahat Saali
me Mubtala ho gae to aik Sahabi
HUZOOR NABI AKRAM SALLALLAHU
TA’ALA ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM
ki Qabr-e-At’har par Haazir Hua aur
Arz kiya YA RASOOLALLAH ! AAP apni
Ummat ke Liye Sairaabi Maange
kyunke woh Halaak ho gai to khwaab
me HUZOORNABI AKRAM SALLALLAHU
TA’ALA ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM
Us Sahabi ke Paas Tashreef Laae aur
Farmaya UMAR ke Paas Jao Use MERA
Salam kaho aur Use Bataao ke tum
Seraab kiye Jaoge AurUmar se keh do
Hoshyaar Raho,Hoshyaar Raho,Phir
woh Sahabi HAZRAT UMAR
Radiyallahu Anhu ke Paas Aae Aur
Unhe khabar di to HAZRAT UMAR
Radiyallahu Anhu Ro Pade aur
farmaya AEALLAH ! Mai kotaahi Nahi
karta Magar ye ke kisi kaam me Aajiz
ho Jaaun”
[Imam Ibne kaseer ne farmaya ke Iske
Isnaad SAHIHhai,Imam Asqalaani ne
bhi farmaya ke Imam Ibne Shaiba ne
Ise Isnaad-e-Sahih ke Saath rivayat
kiya hai(4.InReference)]
(1.IBNE ABI SHAIBA
FIL”MUSANNAF”JILD:6 SAFHA:356
HADEES:32002.
2.BAIHAQI FI”DALAIL-UN-
NABUWWAT”JILD:7 SAFHA:47.
3.IBNE KASEER FI”AL BIDAAYA WAN
NIHAAYA”JILD:5 SAFHA:167.
4.SAHIH ISNAAD>>>,ASQALAANI
FI”ISAABA”JILD:3 SAFHA:383.
5.GAIR MUQALLIDON KE MOLVI IBNE
TAIMYA ne bhi IS HADEES SHAREEF ko
Apni kitaab”IQTIZA-US-SIR-A AT AL-
MUSTAQEEM”JILD:1 SAFHA:373
meRivayat kiya hai)
HADEES-E-PAAK;
“Hazrat Abdur-Rahman bin Sa’ad
Radiyallahu Anhu Bayan karte hai ke
HAzrat Abdullah bin Umar
RadiyallahuAnhuka Paanv sun ho gaya
to aik Aadmi ne Unse kaha ke Logo
me se joAAP ko Sabse Zyada Mahboob
ho use Yaad kare,toUnhone YA
MUHAMMAD (SALLALLAHU TA’ALA
ALAIHI WA AALIHI WA SALLAM) ka
Naara Buland kiya”
(1.BUKHARI FI”ADAB-UL-
MUFRAD”JILD:1 SAFHA:335
HADEES:964.
2.IBNE SA’AD FI”TABQAAT-UL-KUB
RA”JILD:4 SAFHA:154.
3.QAAZI AYAZ MALIKI FI”ASH-SHIFA
SHAREEF”JILD:1 SAFHA:498
HADEES:1218.
4.MANAAVI FI”FAIZ-UL-QADEER”JILD:1
SAFHA:399)
# HAZRAT SHAIKH ABDUL HAQQ
Muhaddis Dehalvi(1052hijri
Mutawaffa) farmaate hai;
“HUZOOR SALLALLAHU TA’ALA ALAIHI
WA AALIHI WA SALLAM, ALLAH
TA’ALAke KHALEEFA-E-MUTLAQ aur
Naeeb-e-kul hai Jo chaahe karte hai
aur Jochaahe ata farmaate hai”
(ASHIAT-UL-LAM’AAT JILD:4
SAFHA:315,Musannif:Shaikh Abdul
Haqq muhaddis Dehalvi 1052 hijri
Mutawaffa)
lagae koi Ahle iblees Fatwa shirk ka
Shaikh Abdul Haq muhaddis Dehalvi
par ???? Inhe to ye Ahle Iblees bhi
Maante hai…▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
DALEEL OF ASKING HELP APARTFROM
ALLAH!
1.QURAN;
“To Beshak ALLAH unka Madadgaar
hai aur JIBRAIL aur Nek Iman wale
aur uske Baad FIRISHTE Madad par
hai”
… (SURAH AT-TAHREEM PARAH:28
SURAH NO.66 AayatNo.4)
2.QURAN;
“Ae Iman walo agar tum Deen-e-
KHUDA ki Madad karoge ALLAH
Tumhari Madad karega aur tumhare
Qadam Jama dega”
(SURAH MUHAMMAD SURAH No.47
Parah:26 Aayat:7)
3.QURAN;
“Aur Neki aur Parhezgari par Aik
Dusre ki Madad karo aur Gunah aur
Zyadati par Baham Madad na do aur
ALLAH se Darte Raho Beshak ALLAH ka
Azaab Sakht hai”
(SURAH AL-MAIDAH SURAH no.5
Parah:6 Aayat:2)
4.QURAN;
“Aur Agar Jab woh Apni jaanopar
Zulm kare to Ae MahboobTumhare
Huzoor Hazir ho aurphir ALLAH se
Muafi Chahe aur RASOOL unki
Shafa’atfarmae to Zaroor ALLAH ko
bahut Tauba Qabul karne wala
Maharbaan Paae”
(SURAH AN-NISA SURAH No.4 Parah:5
Aayat:64)
5.QURAN;
“Ae Iman walo Sabr aur Namaz se
Madad Chaho”
(SURAH AL-BAQARAH SURAH no.2
Parah:2 Aayat:153)
6.QURAN;
“Aur Unhe kya Bura Laga YahiNa ke
ALLAH WA RASOOL ne Unhe Apne Fazl
se Gani kar Diya”
(SURAH TAUBA Parah:10 Surah no.9
Aayat:74)
7.QURAN;
“Aur kya Achcha Hota Agar woh
IsparRaazi hote jo ALLAHWA RASOOL
ne Unko Diya aur kehte Hame ALLAH
kaafi hai,Ab deta hai Hame ALLAH
Apne Fazl se aur ALLAH KA
RASOOL,ALLAH hi ki Taraf Ragbat hai”
(SURAH TAUBA Parah:10 Aayat:59)
8.QURAN;
“Aur Musalman Mard aur Musalmaan
Aurtein aik Dusreke Rafeeq hai”
(SURAH TAUBA Surah no.9 Parah:10
Aayat:71)
9.QURAN;
“To Meri Madad Taaqat se karo”
(SURAH AL-KAHAF Surah
no.18Parah:16 Aayat:95)
10.QURAN;
“Tumhare Dost Nahi Magar ALLAH
Auruska RASOOL aur Iman wale”
(SURAH MAIDAH Surah no.5 Parah:6
Aayat:55)
11.QURAN;
“Ae Iman walo ALLAH se Daroaur uski
Taraf Waseela Dhundo”
(SURAH AL-MAIDAH Surah
no.6Parah:5 Aayat:35)
Mohammed Raza Markazi

Advertisements